UMÓW KONSULTACJE TELEFONICZNE
 W SPRAWIE ZAKUPU AKCJI SERII C

Kontakt

GRUPA FIBRA METRUM SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Rymera 177, 44-310 Radlin

NIP 647-260-06-50, REGON 523753230

ING Bank 56 1050 1344 1000 0090 3287 6741

e-mail: emisja@fibrametrum.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0001004527 Wysokość kapitału zakładowego: 600.000 zł wpłacony w całości

tel: 510 777 200

Close