PROJEKT METRUM

Jak Kupić Metr Mieszkania i Czerpać Zyski z Najmu BEZOBSŁUGOWO

jestem zdecydowany

potrzebuje konsultacji

Projekt Metrum

Najpewniejszą lokatą w czasie galopującej inflacji są nieruchomości.
Wszyscy to wiedzą, lecz nie każdego stać na zakup mieszkania czy domu.
Mamy na to rozwiązanie.

Sprzedajemy nowe, kompletnie wykończone "mieszkania na metry kwadratowe". Kupisz tyle, ile chcesz i na ile Cię stać!
To nie wszystko. Mieszkania te przeznaczone są na wynajem. Obsługą wynajmu od A-Z zajmuje się Fibra.

Pomyśl, ile przyniesie Ci to korzyści:

kupujesz nawet tylko 3 m2 mieszkania na wynajem i zarabiasz,
dzięki temu osiągasz stały dochód z wynajmu, proporcjonalny do zainwestowanego kapitału,
uzyskujesz dochód z wynajmu, będąc stale właścicielem części mieszkania, którą zawsze możesz sprzedać według aktualnej ceny rynkowej, inflacja Ci nie straszna,
nie bierzesz kredytu hipotecznego, stopy procentowe nie są dla Ciebie problemem,
 wszystko załatwiasz zdalnie, przez komputer. Dzięki temu nie musisz jeździć i doglądać inwestycji; 
możesz zdywersyfikować inwestycję i rozłożyć ją na większą liczbę mieszkań,
obsługą wynajmu zajmują się doświadczone osoby, które zadbają o Twój interes i bezpieczeństwo, a Ty oszczędzasz czas dla siebie i swoich bliskich.

Założyliśmy prostą spółkę akcyjną Fibra Metrum P.S.A. 
Rozpoczynamy sprzedaż akcji tej spółki. Zgromadzone ze sprzedaży akcji pieniądze przeznaczymy na zakup mieszkań na naszej inwestycji - na Osiedlu Zamysłów w Rybniku. 
Mieszkania po ich wybudowaniu wykończymy, wyposażamy i wynajmiemy. Zapewnimy całowitą obsługę wynajmu, co daje gwarancję maksymalnego komfortu dla inwestora.

Kupując akcję zyskasz udział w tym przedsięwzięciu i w przyszłości zyskasz możliwość cieszenia się dywidendą, która będzie pochodzić z zysków osiągniętych z najmu. 

Dla uproszczonego analizowania inwestycji, cena jednej akcji to uśredniona cena jednego metra kwadratowego  mieszkania,  całkowicie wykończonego, z kuchnią wykonana przez stolarza, z AGD, z klimatyzacją, plus garaż lub miejsce parkingowe na wyłączność.

Wnosimy na rynek najmu jakość premium i przyciągamy dobrych najemców, a Ty możesz być częścią tego przedsięwzięcia i na tym zarabiać. 


Zachęcam do zapoznania się z dokumentem informacyjnym dotyczącym możliwości nabycia akcji. Możesz pobrać go tutaj.


Z poważaniem,
Bartosz Nosiadek 
prezes zarządu

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumencie informacyjnym o emisji akcji. Przed przystąpieniem do nabycia akcji, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem informacyjnym.

JESTEM ZDECYDOWANY
UMÓW SIĘ Z KONSULTANTEM
Złożenie oferty na e-mail emisja@fibrametrum.pl
Podpisanie online otrzymanej umowy inwestycyjnej
Wpłacenie środków na rachunek spółki 
Po zakończeniu emisji podpisanie online umowy objęcia akcji 
UMÓW SIĘ Z KONSULTANTEM

FAQ

Jaki jest minimalny i maksymalny próg wejścia?

Minimalny próg wejścia to 1 akcja, jej cena wynosi 9770 zł do końca sierpnia 2022 oraz 9870 zł do końca września 2022. Maksymalny próg to 450 akcji pomniejszone o ilość akcji, które zostały już nabyte przez inwestorów. 

Jaka jest możliwość zbycia akcji, możliwość wyjścia z inwestycji? Jak długo może trwać takie wyjście z inwestycji?

Akcja jako papier wartościowy może być sprzedana innemu inwestorowi na zasadach opisanych w dokumencie informacyjnym. Nasz spółka może pomóc w sprzedaży tej akcji innemu inwestorowi, ale nie gwarantuje rezultatu oraz nie gwarantuje odkupu akcji. W związku z powyższym nie można określić maksymalnego czasu wyjścia z inwestycji. 

Po jakim czasie od zakupu będzie wypłacona dywidenda?

Spółka pierwszy zysk i stabilny czynsz z wszystkich zakupionych mieszkań powinna uzyskać w 2025 roku i po tym roku planujemy wypłatę dywidendy, którą planujemy przekazywać inwestorom raz w roku. 

W jaki sposób i kiedy mogę nabyć akcję?

Proces nabycia akcji jest bardzo prosty, w całości realizowany online. Aby nabyć akcje wystarczy złożyć ofertę ich nabycia na maila emisja@fibrametrum.pl

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane Inwestora, obejmujące:

 • imię i nazwisko/firmę;

 • adres zamieszkania/siedziby;

 • numer PESEL (jeżeli Inwestor jest osobą fizyczną);

 • NIP (jeżeli Inwestor go posiada);

 • numer KRS (jeżeli Inwestor go posiada);

 • wysokość kapitału zakładowego (jeżeli Inwestor jest spółką kapitałową);

 1. liczbę Akcji serii B, które chciałby objąć Inwestor.

Na podstawie otrzymanej oferty przygotowujemy dla inwestora umowę inwestycyjną, którą podpisuje się online z pomocą platformy Autenti. Jakie są kroki formalności w przypadku kupna akcji?

 • złożenie oferty na e-mail emisja@fibrametrum.pl

 • podpisanie online otrzymanej umowy inwestycyjnej 

 • wpłacenie środków na rachunek spółki 

 • po zakończeniu emisji podpisanie online umowy objęcia akcji 

Czy wartość akcji będzie większa przy odsprzedaży?

O wycenie akcji  decydują prawa rynku i to ile inwestor jest skłonny za nią zapłacić. Akcja powinna mieć większą wartość w przyszłości jeśli przyjmiemy założenie, że wartość mieszkań na wynajem w długim terminie będzie rosła. Należy pamiętać jednak, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, a w przypadku tej inwestycji nie ma gwarancji zysku.

Jakie są ryzyka inwestycji, czy mogę na tym stracić?

Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Czynniki ryzyka określone są w dokumencie informacyjnym na stronie 6 i 7. Z dokumentem można zapoznać się tu https://zamyslow.fibranieruchomosci.pl/grafika/Dokument_Informacyjny_.pdf

Dlaczego mam wybrać wasz produkt skoro obligacje i lokaty obecnie dają większą stopę zwrotu?

Inwestycja w nieruchomości daje pewną unikalną przewagę, która polega na tym, że oprócz otrzymywanego czynszu, wartość nieruchomości w długim terminie rośnie w czasie. Lokata oprocentowana nawet na 7% w przypadku inflacji na poziomie 16% powoduje, że realnie tracimy około 10,33% rocznie na sile nabywczej naszego kapitału. Historycznie nieruchomości pozwalały na wzrost wartości zainwestowanego kapitału poprzez wzrost wartości nieruchomości oraz dodatkowy zysk w postaci czynszu. Wielką przewagą takiej inwestycji jest również to, że jest ona potrzebna (dach nad głową), służy i pomaga ludziom. Nie jest to wyłącznie inwestycja finansowa, która ma robić “odsetki z odsetek”, a jest to inwestycja zasadzona na realnej gospodarce. Należy pamiętać o tym, że inwestorzy w projekcie Fibra Metrum nie nabywają bezpośrednio nieruchomości, a akcje spółki, która nabywa nieruchomości, natomiast spółka ta działa zgodnie z powyżej przedstawionym modelem i on ma być źródłem zysku dla inwestora. Nasza propozycja nie daje gwarancji zysku i należy pamiętać, że jest związana z ryzykami, które opisane są tu https://zamyslow.fibranieruchomosci.pl/grafika/Dokument_Informacyjny_.pdf

Czy po zdecydowaniu się należy od razu wpłacić całość ceny akcji?

Tak, po podpisaniu umowy inwestycyjnej cena akcji płatna jest w całości na rachunek bankowy spółki. 

Czy jest możliwość kupienia na przykład 1,5 akcji?

Kupujemy wyłącznie pełną liczbę akcji. Nie ma możliwości nabywania ułamkowych wartości akcji. 

W materiałach promocyjnych mowa o oprocentowaniu 4% powyżej inflacji. O jaki wskaźnik inflacyjny będzie oparte oprocentowanie?

Inwestycja nie posiada gwarantowanego poziomu oprocentowania. Zysk inwestora w postaci dywidendy oparty będzie o zysk spółki wypracowany z najmu zakupionych mieszkań. Szacunkowy zysk zajmu prognozujemy na poziomie 4% zainwestowanego kapitału. Dodatkowym zyskiem może być wzrost wartości akcji w czasie, wynikający ze wzrostu wartości zakupionych mieszkań oraz wzrostu wartości czynszu w czasie. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem i nie gwarantujemy wysokości tego oprocentowania. 

Jaka jest stopa zwrotu?

Inwestycja w akcje Fibra Metrum PSA nie gwarantuje określonej stopy zwrotu. Stopa zwrotu uzależniona będzie głównie od czynszu uzyskanego od najemców po zakończeniu budowy mieszkań. Doświadczenie rynkowe podpowiada, że powinno to być około 4% w skali roku od zainwestowanego kapitału, a dodatkowo cena akcji powinna w długim terminie rosnąć o wskaźnik inflacji tak jak rośnie cena mieszkań. Należy pamiętać o tym, że prognoza ta nie jest gwarancją zysku. 

W jaki sposób będzie wypłacana dywidenda, jak często?

Planujemy zakupić mieszkania, które już są w trakcie budowy, której zaawansowanie wynosi ponad 50%. Mieszkania będą, jak Bóg da, oddane do użytkowania w 1 kwartale 2024, więc realnie pierwsze czynsze powinniśmy uzyskać w połowie 2024. Spółka pierwszy zysk i stabilny czynsz z wszystkich zakupionych mieszkań powinna uzyskać w 2025 roku i po tym roku planujemy wypłatę dywidendy, którą planujemy przekazywać inwestorom raz w roku. Czynniki ryzyka związana z dywidendą określone są w dokumencie informacyjnym, który znajduje się tu https://zamyslow.fibranieruchomosci.pl/grafika/Dokument_Informacyjny_.pdf

Jaka jest cena akcji?

Cena jednej wynosi 9770 zł do końca sierpnia 2022 oraz 9870 zł do końca września 2022. 

Czy są jakieś opłaty dodatkowe przy zakupie/sprzedaży udziałów?

Nie stosujemy żadnych opłat dodatkowych w związku z zakupem akcji.

Jakie jest zabezpieczenie udziałów? Jest jakiś dowód zakupu?

 • akcje nabywane są na podstawie umowy inwestycyjnej podpisanej online

 • po zakończeniu emisji rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez posiadające licencję biuro maklerskie

Czy zakup małej ilości akcji ma sens?

Projekt Fibra Metrum daje małym inwestorom możliwość korzystania z mechanizmów, z których korzystają milionerzy nabywający całe pakiety mieszkań na wynajem. Cierpliwi i skłonni do oszczędzania inwestorzy powinni docenić te zalety nawet przy małej inwestycji. Druga możliwość to wydanie tej małej kwoty na konsumpcję co przyniesienie chwilową przyjemność, ale nie przyniesie długoterminowych korzyści. 

Czy zapłacę jakieś podatki od kupna, bądź sprzedaży akcji?

Kupno akcji nie jest obciążone podatkiem, w przypadku sprzedaży konieczny będzie do zapłacenia podatek od zysku ze sprzedaży papierów wartościowych, a dywidenda podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Jak długo można zwlekać ze złożeniem oferty?

Oferty na zakup akcji przyjmujemy do końca września 2022 z zastrzeżeniem, że możemy skrócić ten okres, gdyby wcześniej została sprzedana wystarczająca liczba akcji. 

Rozpoczynamy sprzedaż akcji tej spółki. Zgromadzone ze sprzedaży akcji pieniądze przeznaczymy na zakup mieszkań na naszej inwestycji - na Osiedlu Zamysłów w Rybniku. Mieszkania po ich wybudowaniu wykończymy, wyposażamy i wynajmiemy. Zapewnimy całowitą obsługę wynajmu, co daje gwarancję maksymalnego komfortu dla inwestora.

Copyright 2022© FibraMetrum.pl · All Rights Reserved