Pliki do pobrania:

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumencie ofertowym.

 Przed wypełnieniem formularza zapisu na akcje, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem ofertowym.


GRUPA FIBRA METRUM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rymera 177, 44-310 Radlin
NIP 647-260-06-50, REGON 523753230
ING Bank 56 1050 1344 1000 0090 3287 6741
e-mail: 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0001004527 Wysokość kapitału zakładowego: 600.000 zł wpłacony w całości
www.fibrametrum.pl

Close